தமிழ்நாடு அரசு செய்திகள்

லஞ்சம்கேட்டு அத்துமீறிய வட்டாட்சியர் அலுவலக மண்டல அதிகாரி!

காரைக்குடி வட்டாட்சியர் அலுவலத்தில் உள்ள மண்டல துணை வட்டாட்சியர் சான்றிதழ் வாங்க வந்த சாமானியருடன் சண்டைபோட்டு அடிக்கும் அளவுக்கு தரங்கெட்ட நிலையில் நடந்துக் கொள்ளும் விடியோ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button