காவல்துறை விழிப்புணர்வு

Watch “காவல் ஆய்வாளர் கையப்பத்துடன் போலி RTI ஆவணம்!!!” on YouTube

தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் ,லஞ்சம் ஊழலில் ஈடுப்படுகின்ற அரசு அதிகாரிகள் அரசியல்வாதிகளிடம் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளும் சாதாரண குடிமக்களுக்கு தற்காப்பு ஆயுதம்.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button